Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання
Посібник

Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання

Для управлінців, фінансових директорів, головних бухгалтерів та спеціалістів зі складання фінансової звітності середніх і малих підприємств, які мають намір працювати та успішно конкурувати на внутрішньому та зовнішніх ринках. Книга може бути корисною для фінансових менеджерів, аналітиків та аудиторів.

Виходить друком у ciчнi 2018 року.
Ціна за мінімальний термін передплати 430 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання»

Розвиток міжнародного співробітництва та усвідомлення компаніями з  різних країн потреби в існуванні єдиних правил ведення господарських записів призвело до швидкого поширення міжнародних стандартів. Вони стали універсальною мовою бізнесу незалежно від країни походження товару і валюти розрахунку.

Запровадження МСФЗ на українському підприємстві створює передумови для його виходу на міжнародні ринки запозичень (які є на порядок дешевшими від національних) та значно спрощує процес залучення закордонних інвесторів.

На відміну від національних форм статистичної звітності, фахівці отримують повноцінний комплект звітності за МСФЗ з розрахунками чуттєвості до змін у навколишньому середовищі (примітки про фінансові інструменти з елементами ризик-менеджменту), який містить важливу інформацію для прийняття управлінських рішень.

Запропонована вам Книга включає:
— порівняльний аналіз звіту про фінансовий стан;
— звіт про прибутки, збитки та інший сукупний дохід;
— звіт про зміни у власному капіталі.

У книзі наведено алгоритм складання звіту про рух грошових коштів як прямим, так і непрямим методом. У примітках викладено вимоги міжнародних стандартів до розкриття інформації щодо основних засобів, нематеріальних активів, запасів, операційної дебіторської та кредиторської заборгованості та кредитів, а також різних типів доходів та витрат.

Окремий розділ присвячено оцінці біологічних активів за справедливою вартістю, що викликає чимало труднощів у бухгалтерів-практиків з галузі сільського господарства. Крім того, запропоновано детальний алгоритм розрахунку справедливої вартості та розкриття у примітках інформації як щодо посівних площ, так і щодо біологічних активів тваринництва (великої рогатої худоби).

Незабаром набувають чинності нові стандарти МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ 16 «Оренда». Вони внесуть кардинальні зміни в порядок оцінки та відображення виручки від реалізації та орендних операцій. На сторінках цієї книги ви знайдете відповіді й на питання коректності відображення таких операцій.

Багато підприємств веде зовнішньоекономічну діяльність або планує вихід на зовнішні ринки. Тому значну увагу ми приділили відображенню інвалютних операцій та переведенню показників фінансової звітності в інші валюти відповідно до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Впевнені, що ця книга стане незамінною під час застосування МСФЗ на вашому підприємстві, і ви зможете без труднощів складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, залучати інвесторів, аналізувати та контролювати діяльність свого підприємства, порівнювати її з досягненнями конкурентів та ухвалювати успішні управлінські рішення.