Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми та рекомендації щодо їх оформлення
Посібник

Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми та рекомендації щодо їх оформлення

Видання містить уніфіковані форми організаційних, розпорядчих інформаційно-аналітичних документів та рекомендації щодо їх оформлення. У яких визначено функціональне призначення документа, надано пояснення щодо його підготовки в цілому, а також обумовлено специфіку та особливості оформлення деяких реквізитів документа. Це видання можна використовувати для створення на його основі конкретних організаційно-розпорядчих документів, типових уніфікованих форм, типових індивідуальних інструкцій з діловодства, форм організаційно-розпорядчих документів для юридичних осіб певних галузей чи сфер діяльності.
Ціна за мінімальний термін передплати 350 грн
Придбати
Опис
Про автора

Опис для видання «Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми та рекомендації щодо їх оформлення»

Структуру видання побудовано з урахуванням класифікаційної схеми управлінської документації, згідно з якою організаційно-розпорядча документація є одним із класів управлінської документації й поділяється на:

  • організаційну, що містить правила, норми, якими визначено статус, компетенцію, структуру, штатну чисельність і посадовий оклад юридичної особи, функціональний зміст діяльності юридичної особи та її підрозділів (положення про юридичну особу, положення про структурний підрозділ юридичної особи, штатний розпис, посадові та робочі інструкції тощо);
  • розпорядчу, що фіксує рішення організаційно-розпорядчого характеру з основних питань діяльності юридичної особи, адміністративно-господарських та кадрових (особового складу) питань (накази й розпорядження);
  • інформаційно-аналітичну, що містить інформацію, на підставі якої ухвалюються певні управлінські рішення (протоколи, акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, заяви, службові листи тощо).

Форми документів розроблено з урахуванням усталеного складу реквізитів та порядку їхнього розташування, а також відповідно до традицій оформлення документів. Під час побудови кожної форми було використано один із варіантів розташування реквізитів — переважно поздовжній, у деяких формах — кутовий. Водночас зауважимо, що для оформлення документів, які містять реквізити «Гриф затвердження» або «Адресат», рекомендується застосувати бланки з кутовим розташуванням реквізитів.

Після форми або групи форм документів одного номіналу наведено рекомендації щодо оформлення відповідного виду або номіналу документа.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210 × 297 мм
Обсяг: 86 с.

Загорецька Олена Михайлівна, канд. іст. наук, стар. наук. співроб., пров. наук. спів роб. відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, член ЦЕПК Укрдержархіву у доступній формі надає інформацію щодо уніфікованих форм найпоширеніших видів організаційно-розпорядчих документів, що створюються у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності (далі — юридична особа), розроблено згідно з вимогами національного стандарту й нормативно-правових актів, що встановлюють єдині вимоги до створення управлінських документів.
Вас може зацікавити
IX ВСЕУКРАЇНСЬКІ КАДРОВІ ЗБОРИ
Семінари, тренінги, курси, вебінари
IX ВСЕУКРАЇНСЬКІ КАДРОВІ ЗБОРИ
1500 грн
Менеджер з персоналу
285 грн
Кадри і зарплата
143 грн