Журнал реєстрації

Книга обліку руху чисельності працівників

Книга обліку руху чисельності працівників ведеться з метою одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників на підприємствах, в установах, організаціях, тобто у всіх юридичних осіб, які використовують найману працю. Результатом книги є визначення штатної облікової і середньооблікової кількості працівників. У книзі подано роз’яснення щодо її ведення та заповнення.
Ціна за мінімальний термін передплати 50 грн
Придбати
Опис

Ведення книги обліку руху чисельності працівників. До неї включено повну інформацію щодо: категорій працівників, які входять і не входять до облікової кількості штатних працівників; документів, з яких треба брати відомості про кількісний склад. Наведено приклади розрахунків середньооблікової кількості працівників: у підрозділах; по підприємству за місяць; по підприємству за шість місяців. У книзі надається роз’яснення, що таке коефіцієнт плинності кадрів та як його обчислити за певний період.

Основним нормативним документом, у якому викладено положення щодо визначення показників кількості працівників, є Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286.

Відповідно до цієї інструкції при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників не враховуються працівники, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, зокрема тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку. Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

До облікової кількості працівників не включаються:

  • прийняті на роботу за сумісництвом; залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами;
  • переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання;
  • учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику;
  • особи, направлені підприємством для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію;
  • особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які вводитимуться в експлуатацію;
  • працівники, які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони вилучаються із облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Обсяг: 56 с.

Вас може зацікавити