Книга обліку руху чисельності працівників
Журнал реєстрації

Книга обліку руху чисельності працівників

Книга обліку руху чисельності працівників ведеться з метою одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників на підприємствах, в установах, організаціях, тобто у всіх юридичних осіб, які використовують найману працю. Результатом книги є визначення штатної облікової і середньооблікової кількості працівників. У книзі подано роз’яснення щодо її ведення та заповнення.
Ціна за мінімальний термін передплати 65 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Книга обліку руху чисельності працівників»

Ведення книги обліку руху чисельності працівників. До неї включено повну інформацію щодо: категорій працівників, які входять і не входять до облікової кількості штатних працівників; документів, з яких треба брати відомості про кількісний склад. Наведено приклади розрахунків середньооблікової кількості працівників: у підрозділах; по підприємству за місяць; по підприємству за шість місяців. У книзі надається роз’яснення, що таке коефіцієнт плинності кадрів та як його обчислити за певний період.

Основним нормативним документом, у якому викладено положення щодо визначення показників кількості працівників, є Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286.

Відповідно до цієї інструкції при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників не враховуються працівники, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, зокрема тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку. Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

До облікової кількості працівників не включаються:

  • прийняті на роботу за сумісництвом; залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами;
  • переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання;
  • учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику;
  • особи, направлені підприємством для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію;
  • особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які вводитимуться в експлуатацію;
  • працівники, які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони вилучаються із облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Обсяг: 60 с.