Посібник

Кадрове діловодство: для початківців і профі

Випуск містить повний курс матеріалів із кадрового діловодства: складання локальних нормативних документів, документів щодо прийняття, переведення та звільнення працівників, з рекомендаціями та зразками щодо їх практичного застосування. Його розроблено з метою щоденного використання для ефективної організації та ведення кадрового діловодства.
Ціна за мінімальний термін передплати 250 грн
Придбати
Опис
Про автора

У перших трьох розділах iдеться про розроблення, оформлення та затвердження головних локальних нормативних документів на підприємстві:

 • правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • штатного розпису;
 • положень про структурні підрозділи.;
 • посадових (робочих) інструкцій.

У матеріалах четвертого розділу надано повну інформацію щодо:

 • оформлення наказів;
 • особливостей прийняття на роботу певних категорій працівників;
 • додаткових умов прийняття на роботу;
 • алгоритму прийняття на роботу.

П’ятий розділ містить інформацію щодо оформлення додаткової роботи поза межами укладеного трудового договору, переведення, переміщення працівників на іншу роботу.

У наступних трьох розділах надано інформацію щодо:

 • звільнення працівників на підставах, передбачених статтею 36 КЗпП України (з ініціативи працівника/роботодавця);
 • звільнення як заходу дисциплінарного стягнення;
 • оголошення догани;
 • звільнення на вимогу третьої сторонни;
 • звільнення деяких категорій працівників за певних умов;
 • відсторонення від роботи.

Правилам надання та оформленню щорічних, навчальних, соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати тощо присвячено дев’ятий розділ.

В останніх трьох розділах йдеться про оформлення та ведення:

 • обліку військовозобов’язаних і призовників;
 • особової справи та картки П-2;
 • трудових книжок працівників та порядок їх зберігання;
 • номенклатури справ служби персоналу, формування та зберігання справ.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210 × 297 мм
Обсяг: 160 с.

Рожнов Віктор Олександрович, консультант із кадрових питань, член редакційної ради журналу «Довідник кадровика». Має практичний досвід роботи понад 35 років на керівних посадах у кадрових службах ряду державних центральних органів управління, у доступному форматі надав інформацію щодо оформлення всіх видів відпусток
Вас може зацікавити