Журнал

Діловодство та документообіг

Щомісяця в журналі «Діловодство та документообіг»: організація діловодства в установах і підприємствах різних форм власності та рівня підпорядкування згідно з новими правилами й вимогами, архівна справа, кадрове діловодство на прикладі конкретних виробничих ситуацій, юридична підтримка під час роботи з документами, основні вимоги до складання та оформлення службових документів. А також відповіді кваліфікованих спеціалістів на запитання читачів, підвищення рівня освіти, поради психолога-практика та ін.
Ціна за мінімальний термін передплати 212 грн
Придбати
Погортати номер
Опис
Свіжий номер
Рубрики
Експерти
Анонс
Презентація
Читачi про журнал
Презентація журналу

Щомісячний індекс 01242
Річний та піврічний індекс 89087
Електронна версія 49599

Щономера в журналі «Діловодство та документообіг» публікується теоретична та практична інформація, а також нормативно-правова база для ефективної роботи служби діловодства та архіву підприємства, уніфіковані форми й зразки документів, які складають щодня на підприємствах: накази, протоколи, акти, номенклатури справ, подання, службові листи, заяви тощо. На сторінках журналу експерти надають кваліфіковані відповіді на запитання читачів. Також у виданні подано актуальні теми з архівної справи, юридичної, кадрової, бухгалтерської практики. Читачі можуть підвищити рівень знань з української ділової мови, отримати поради спеціаліста з психології ділових стосунків і багато іншої важливої та корисної інформації.

Цільова аудиторія:

 • діловоди;
 • секретарі;
 • архіваріуси;
 • працівники канцелярії, служби діловодства, організаційного відділу тощо;
 • керівники структурних підрозділів та ін.

Основні аргументи на користь передплати видання:

 • За допомогою журналу «Діловодство та документообіг» ви навчитеся правильно організовувати роботу з документами, адже у виданні описано всі діловодні процеси та надано зразки оформлення документів.
 • Ви отримаєте актуальну й важливу інформацію щодо діловодства й архівної справи з урахуванням змін у законодавстві.
 • Ви зможете підвищити свій загальний професійний рівень. У цьому допоможуть публікації з кадрових, бухгалтерських, юридичних питань, тем з освіти й психології ділових стосунків і т. ін.
 • Кожен читач може поставити запитання та отримати відповідь фахівців із загального й спеціального діловодства, архівної справи, кадрових та юридичних питань тощо.
 • У виданні складні матеріали подано в простих формах: таблицях, схемах, алгоритмах та ін.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): В5, 165 × 235 мм
Обсяг: 80 с.
Періодичність: щомісяця
Офіційний сайт: www.dilovodstvo.com.ua

Читайте в журналі «Діловодство та документообіг» № 5, 2017

Діловодство

Практичний курс «Документообіг юридичної особи з урахуванням вимог Правил організації діловодства»
Як організувати виконання документів на підприємстві та проконтролювати його

Документообіг на підприємстві має кілька етапів. Один із них — це виконання документів та контроль їх виконання. Особа, відповідальна за діловодство, має знати:
— хто повинен виконувати певні документи;
— як їх передавати виконавцям у роботу;
— які документи слід подавати на розгляд і резолюцію керівництву;
— як контролювати виконання документів.
У своїй повсякденній роботі ви зможете використати не лише цей теоретичний, а й практичний матеріал, наданий у статті, а саме: Перелік документів, що підлягають контролю виконання; Форму зведення про виконання документів, що підлягають індивідуальному контролю; Перелік строків виконання основних документів.

Юридична підтримка під час роботи з документами

Чи треба вести журнал реєстрації договорів із надання послуг

До редакції надійшло звернення від читачки (пані Олени із Сум) такого змісту: наше підприємство спеціалізується на наданні послуг клієнтам. Це здійснюється на підставі договорів, які підприємство укладає з клієнтами. Чи треба такі договори реєструвати в окремому журналі? Якщо так, то з яких граф він має складатися, чи є певні особливості в його веденні, зберіганні? Окрім відповідей на ці запитання, автор наведе приклад, коли неправильне оформлення договору призводить до певних судових ризиків.

Професійна класифікація

Складні випадки застосування назв посад згідно с Класифікатором професій

Статтю традиційно подано у формі «запитання-відповідь», і йтиметься в ній про те, чи може заступник завідувача відділенням територіального центру (бюджетна сфера) мати не повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), а бути молодшим спеціалістом після закінчення коледжу. Також дамо відповідь на запитання, які назви посад і професій треба добирати для працівників швейного ательє, щоб у подальшому ці назви використовувати в кадровій документації.

Психологія ділових стосунків

Хто такі екстраверти й інтроверти

У попередньому (квітневому) номері, розповідаючи, як невербальна поведінка допомагає виявити справжні наміри співрозмовника, ми дали стисле визначення поняттям «екстраверт» й «інтроверт». У запропонованій же статті представників цих психологічних типів розглянемо докладніше, а саме:
- які особливості притаманні їхній поведінці;
- як проявляють себе екстраверти й інтроверти в діловому оточенні.

ДІЛОВОДСТВО

Питання організації роботи з документами на підприємствах усіх форм власності в процесі здійснення управлінських функцій. Усе про приймання, реєстрацію, розподіл, контроль за виконанням документів та багато іншої важливої інформації

АРХІВНА СПРАВА

Питання щодо підготовки виконаних у діловодстві документів (у тому числі електронних) до передавання в архів та їхнього зберігання

ВІДПОВІДАЄМО ЧИТАЧАМ

Досвідчені фахівці — діловоди, архівісти, кадровики, юристи, бухгалтери, менеджери з персоналу, психологи-практики та ін. — дають компетентні відповіді на запитання читачів

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Правове регулювання праці працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що супроводжується практичною інформацією з оформлення кадрової документації

БУХГАЛТЕРІЯ ТА ДІЛОВОДСТВО

Оформлення бухгалтерських документів на прикладі конкретних ситуацій

ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ

Актуальні питання українського законодавства, зокрема з трудового й господарського права

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА ПІД ЧАС РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ

Поради юристів щодо складання, оформлення й роботи з документами

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Розробка посадових інструкцій. Описання кваліфікаційних вимог, обов’язків технічних службовців (секретарів, діловодів, архіваріусів тощо) та інших працівників підприємств

ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

Огляд найпопулярніших і маловідомих програм для оптимізації та спрощення роботи офісних працівників

ОСВІТА

Удосконалення української мови як державної мови діловодства: теорія та практика

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

Бізнес-лексика, терміни й сленг у документах, особливості перекладу й слововживання. Стилістика та граматика ділової іноземної. Мовні формули

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ

Поради психологів-практиків із формування ділових стосунків у колективі, уникнення конфліктних ситуацій

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Підвищення ефективності праці завдяки грамотному управлінню часом

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА/ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

Рекомендації спеціалістів стосовно поведінки працівників у колективі. Способи підвищення корпоративної культури. Правила ділового етикету

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Робочий календар на два місяці; корисні й цікаві заходи, які ми радимо відвідати; словник термінів і понять, що вжито в поточному номері

Олена Загорецька, канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України
Олександр Донченко, адвокат, юрисконсульт ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
Надія Баловсяк, канд. пед. наук, доцент кафедри економіки, інформатики та кінезіології Львівського державного університету фізичної культури; викладач інституту журналістики Українського католицького університету
Олександр Клименко, економіст-міжнародник, консультант із соціально-трудових відносин
Наталія Леміш, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту Сумського державного університету
Олена Калініченко, методист Департаменту освіти Харківської міської ради, психолог-практик вищої категорії
Людмила Паламарчук, заступник директора Центрального державного електронного архіву України

ЧИТАЙТЕ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ У 2017 РОЦІ

 • ЦИКЛ ПУБЛІКАЦІЙ: «Організація документообігу на підприємствах різних форм власності й рівня підпорядкування з урахуванням нових правил і вимог»
 • ТРАДИЦІЙНЕ ТА ЕЛЕКТРОННЕ ДІЛОВОДСТВО Й АРХІВ
 • ФОРМИ ТА ЗРАЗКИ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
 • ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА під час роботи з документами
 • КАДРОВІ ПИТАННЯ: розгляд виробничих ситуацій із прикладами оформлення кадрових документів
 • КВАЛІФІКОВАНІ ВІДПОВІДІ експертів журналу на запитання читачів
 • ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ знань з української ділової мови
 • ОГЛЯД КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І ДОДАТКІВ, що спрощують роботу офісних працівників
 • Психологія ділових стосунків

Щиро вдячна за відповідь редакції на мій лист із запитанням та допомогу. Дуже приємно, що ви не залишаєтесь осторонь проблем, які виникають у діловодів. Успіхів та процвітання вашому журналу!
Федотова Ольга, діловод

 

Дуже дякую Вам за відповідь. Ви не просто допомогли, а таки підтвердили те, що прописано чинним законодавством, а не те, що читає наш відділ кадрів, щоб виправдати свої дії. Ми дуже задоволені Вашим журналом, дякуємо за оперативність і високу якість відповідей.
Сердюченко Світлана Миколаївна, начальник відділу діловодства

 

Дякую за надану відповідь, це була дуже корисна інформація.
Михайлова Світлана, начальник відділу організаційної роботи та архівної справи

 

Шановна редакціє!
Отримали сьомий номер журналу «Діловодство та документообіг», на сторінках якого ми знайшли відповіді на наші питання. Дякуємо за допомогу та співпрацю!
Дякую за те, що завжди приходите нам на допомогу!
Попова Олена, працівник канцелярії

 

Ми, працівники канцелярії, неодноразово зверталися до редакції журналу з питаннями, що виникали під час роботи з документами, та завжди отримували аргументовані відповіді, за що дуже вдячні. Щиро дякуємо за те, що надаєте корисні поради.
Попова Олена, працівник канцелярії

Вас може зацікавити