Посібник

Штатний розпис як основа управління організацією. Порядок створення і технологія змін. Зразки

У практичному посібнику «Штатний розпис як основа управління організацією» є вся потрібна інформація щодо порядку створення і технології внесення змін до штатного розпису. У книзі подано зразки штатних розписів для великих і малих підприємств. Зверніть увагу на Абетковий покажчик професійних назв робіт. У цьому покажчику подано всі професійні назви робіт, які містить Національний класифікатор України ДК 003:2010, та Зміни № 3, № 4 до Класифікатора, затверджені наказом Мінекономрозвитку України.
Ціна за мінімальний термін передплати 345 грн
Придбати
Опис

Автори посібника у доступному форматі надають інформацію щодо створення штатного розпису на підприємстві.

У перших двох розділах йдеться про:

  • шатний розпис як організаційний документ: цілі та завдання, поняття штатного розпису та для чого він потрібен;
  • складання та затвердження штатного розпису, періодичність оновлення, хто його розробляє, обов’язки та додаткові дані у штатному розписі з прикладами із практики;
  • штатно-посадову книгу.

Третій розділ повністю присвячений поетапному утворенню штатного розпису із прикладами із практики:

  • уніфікація назв і змісту назв посад (професій) із КП і ДКХП;
  • розподіл повноважень та визначення підпорядкованості серед підрозділів;
  • визначення кількості штатних одиниць за посадами (професіями);
  • встановлення розміру основної заробітної плати (посадового окладу, тарифної ставки);
  • план заходів щодо впровадження змін;
  • затвердження штатного розпису.

У наступних розділах надана інформація щодо змісту штатного розпису для підприємств незалежно від форми власності, як складається штатний розпис у бюджетних організаціях (установах), яким чином внести зміни до штатного розпису... Що робити, коли на підприємстві відбуваються зміни розмірів оплати праці або зміни в організації виробництва і праці? Як зберігати штатний розпис та зміни до нього?

Практичний посібник містить вичерпний Абетковий покажчик професійних назв робіт. У цьому покажчику подано всі професійні назви робіт, які містить Національний класифікатор України ДК 003:2010, та Зміни № 3, № 4 до Класифікатора, затверджені наказом Мінекономрозвитку України.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210 × 297 мм
Обсяг: 174 с.

Вас може зацікавити