Журнал

Довідник кадровика. Спецвипуск

Експерти журналу готують щоквартальне унікальне видання, подають розгорнуту та вичерпну інформацію щодо обраної теми, яка є актуальною для працівників кадрових служб. Журнал містить повне зібрання практичної інформації, з роз'ясненнями та рекомендаціями провідних експертів-практиків щодо гарячої теми, включає в себе перелік нормативно-правових актів, зразки та приклади документів.
Ціна за мінімальний термін передплати 183 грн
Придбати
Опис
Свіжий номер
У 2016 році
у 2017 році

Індекс 99199

Довідкове щоквартальне видання «Довідник кадровика. Спецвипуск» видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України. Тема кожного випуску різниться. Обираючи тему для спеціального випуску редакція журналу постійно аналізує потреби наших передплатників, які саме теми користуються попитом на гарячій лінії, проводить постійний моніторинг чинного законодавства з урахуванням останніх змін, що відбулися.

Авторами довідкових видань є постійні члени редакційної ради журналу «Довідник кадровика»:

 • Васильова З. М. — член авторського колективу проекту Трудового кодексу України, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, експерт редакції журналу «Довідник кадровика»;
 • Шамбір Н. В. — завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю;
 • Рашкевич І. А. — головний правовий інспектор праці Київської міської ради профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України, заслужений працівник профспілок України;
 • Максимчук В. С. — керівник управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату Федерації профспілок України;
 • Рожнов В. О. — консультант з кадрових питань, член редакційної ради журналу «Довідник кадровика», автор ексклюзивних видань редакції журналу та багато інших досвідчених експертів.

Матеріали спецвипуску стануть своєрідним довідником, який принадиться не лише працівникам кадрових служб, а також всім, хто цікавиться організацією кадрового діловодства загалом. Легко сприйняти матеріал допоможе великий масив зразків документів.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Періодичність: виходить раз у квартал

Читайте в № 4, 2016

В останні роки пенсійна система України зазнала багатьох змін. Підвищено пенсійний вік для жінок і для чоловіків з­поміж державних службовців, збільшено тривалість потрібного страхового стажу для призначення мінімальної пенсії, запроваджено обмеження максимального розміру пенсій. У 2015 році запроваджено оподаткування розмірів пенсій, встановлено обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам на рівні 85 % та зупинено виплату пенсій одержувачам спеціальних пенсій у період роботи на відповідних посадах, скасовано призначення пенсій за спеціальними законами, а також змінено умови призначення пенсій за вислугу років та пенсій на пільгових умовах.

У виданні «Пенсії по­-новому» викладено узагальнений матеріал з пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України. Воно стане у пригоді всім, хто цікавиться, якими законодавчими актами треба керуватися, готуючи документи для призначення різних видів пенсій, та за якими зразками їх оформлювати; як визначити строки призначення (перерахунку) пенсій, їхньої виплати.

Видання охоплює питання пенсійного забезпечення на загальних підставах, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058­IV, питання пільгового пенсійного забезпечення та за вислугу років, питання пенсійного забезпечення осіб, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи та ін.

Матеріал підготовлено з урахуванням останніх змін, унесених у законодавчі акти, що регулюють пенсійне забезпечення різноманітних категорій громадян, і досвіду практичного вирішення проблем, які виникають під час оформлення пенсій.
Особливо матеріал зацікавить і, на нашу думку, буде незамінним для працівників кадрових служб, котрі лише розпочали трудову діяльність у цій царині. Адже у виданні наводяться рекомендації, як підготувати основні документи для призначення пенсії, із зазначенням відповідних нормативно­правових актів, які містять детальніші переліки й зразки документів.
Матеріал буде цікавим і для загального ознайомлення особам, котрі, плануючи життя, бажають визначити перспективи пенсійного забезпечення в літньому віці. Така інформація може пригодитися й під час вибору професії, зокрема тієї, що дає право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років.

Видання містить докладну інформацію, володіючи якою можна уникнути помилок під час оформлення документів у органах Пенсійного фонду України й захистити права пенсіонерів, установлені законодавчими актами України.

Зміст

 • Пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 • Пенсійне забезпечення державних службовців.
 • Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи.
 • Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України. Оскарження рішень органів Пенсійного фонду.


Про автора

ЛАВРУХІНА Наталія Олександрівна,
кандидат наук з державного управління, фахівець з пенсійних питань

У пенсійній системі працює з 1992 року — спершу на посаді спеціаліста районного управління соціального захисту населення, далі в органах Пенсійного фонду України та в Міністерстві соціальної політики України. Наразі працює на посаді головного наукового консультанта Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України. Постійний автор журналу «Довідник кадровика».

Автор статей журналу «Довідник кадровика»:

 • «Страховий стаж та його обчислення» (№ 9, 2008);
 • «Пенсійне забезпечення наукових працівників та грошова допомога при виході на пенсію» (№ 12, 2011; № 2, 2012);
 • «Порядок обчислення пенсій державним службовцям» (№ 5, 2014);
 • «Пенсії: огляд змін у 2016 році» (№ 3, 2016);
 • «Наукові пенсії: огляд змін у 2016 році» (№ 5, 2016).

№ 1, 2016 - КАДРОВЕ діловодство у зразках: приймаємо і звільняємо працівників. Практичні рекомендації

У першій частині видання розглядаються правила прийняття на роботу, проаналізовано покрокову процедуру укладення трудового договору, узгодження його умов і форми, а також даються приклади оформлення цього документа. Окремо викладено вимоги щодо прийняття на роботу за контрактом.

Друга частина присвячена звільненням з роботи. Розглянуто основні правила і підстави припинення трудового договору, наведено особливості звільнення працівників.

Легко сприйняти матеріал допоможе великий масив зразків документів. Також наводяться відповідні зразки записів у трудовій книжці.

 

№ 2, 2016 - УСЕ ПРО УТВОРЕННЯ структурних підрозділів на підприємстві. Нормативна база, зразки документів, приклади утворення

Матеріали цього спецвипуску стануть для кадровика своєрідним довідником, який має на меті допомогти їм у роботі під час вирішення різних питань, що пов’язані з утворенням або реорганізацією структурних підрозділів на підприємстві.

У спецвипуску наведені приклади документів, що регулюють діяльність різноманітних структурних підрозділів на підприємстві (Положень про певний структурний підрозділ або витягів з них), як для традиційних структурних підрозділів — відділ кадрів або відділ збуту, так і для більш сучасних — наприклад, відділ з управління ризиками або відділ інвестицій та новацій.

 

№ 3, 2016 - НОВЕ У СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ з тимчасової втрати працездатності. Заповнення і оплата листка непрацездатності при різних ситуаціях

З урахуванням положень законодавчих та підзаконних актів, ситуацій з практики та значного досвіду роботи в системі соціального страхування, розкриватимуться, зокрема, такі питання:

 • вимоги до оформлення та видачі листка непрацездатності, порядок його опрацювання та вирішення спірних питань;
 • правові засади діяльності комісії (уповноваженого) з соціального страхування, її повноваження та функції;
 • порядок визначення розміру страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності;
 • визначення розміру допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по вагітності та пологах тощо.
 

№ 4, 2016 - ПЕНСІЇ по-новому

У сфері пенсійного забезпечення постійно відбуваються зміни. Однією з таких є нова редакція ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення», яку законодавець пропонує викласти у такій редакції: 

«Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є інформація з персоніфікованих даних працівника, що підтверджує сплату внесків на соціальне страхування. За період до 2004 року наявність трудового стажу може бути підтверджена трудовою книжкою. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України».

Як бачимо, трудові книжки можуть бути скасовані. Про ці та інші новації у сфері пенсійного забезпечення станом на листопад 2016 року — у спецвипуску.

№ 1, 2017 — Листування та організація роботи зі службовими листами (автор О. М. Загорецька)

Службові листи — це узагальнена назва великої групи управлінських документів, що є основним засобом обміну інформацією юридичних осіб між собою, а також із громадянами.

Листи складають з усіх питань управлінської діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб — підприємців. Листи мають різне призначення, а тому існує чимало видів і різновидів службових листів.

У спецвипуску розглянемо класифікацію службового листування, приклади оформлення текстів найбільш поширених видів листів, вимоги до виготовлення бланку листа, а також етапи роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією.

 

№ 2, 2017 — Організація та забезпечення безпеки праці (автор М. О. Лисюк)

У спецвипуску буде висвітлено основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на захист життя і здоров’я людини в процесі її трудової діяльності: базові норми законодавства та їх актуальні зміни; гарантії прав на охорону праці (під час прийняття на роботу, під час роботи, пільги і компенсації); організаційні заходи (управління охороною праці, служби охорони праці, медичні огляди, навчання); контрольно-наглядова діяльність (перевірки, розслідування, співпраця з роботодавцями, дозвільна діяльність); нормативно-правове забезпечення безпеки та гігієни праці.

Окрема увага буде приділена застосуванню ризикоорієнтованого підходу до оцінки стану охорони праці на виробництві, процедурам проведення атестації робочих місць за умовами праці, оптимізації витрат на охорону праці.

 

№ 3, 2017 — Добір персоналу на підприємстві: основні етапи, методи, документація (автор О. П. Клименко)

Важко уявити собі більш важливий напрямок роботи для кадрової служби або служби по роботі з персоналом на будь-якому підприємстві, в установі чи організації, ніж добір потрібного персоналу. Від правильно дібраного персоналу значною мірою залежатимуть як ефективна діяльність усього підприємства, так і «безтурботність» подальшої роботи самої кадрової служби. І це цілком зрозуміло, бо коли у підприємства «найкращі» працівники (з точки зору їх освітньої та професійної кваліфікації, досвіду роботи, відповідності специфіці підприємства тощо), то й підприємству буде легше стати лідером поміж інших аналогічних підприємств відповідної сфери діяльності, подолати своїх конкурентів та збільшити свої прибутки.

Тож аби припуститись якнайменше помилок під час добору персоналу, відповідним працівникам кадрової служби, зокрема, варто добре знати:

• як правильно організувати процес добору персоналу;
• етапи процесу добору персоналу;
• методи та джерела для пошуку потрібних працівників;
• як оцінити відповідність знайдених кандидатів до наявних вакансій;
• які документи слід підготувати у процесі добору персоналу.

Отже, зазначені питання, а також деякі інші будуть розглянуті у матеріалах цього спецвипуску, який може стати для кадровиків своєрідним довідником, що має на меті допомогти їм у роботі під час вирішення різних проблем, пов’язаних із процесом добору персоналу на підприємстві.

 

№ 4, 2017 — Аудит кадрової документації (автор О. П. Клименко)

Правильне складання та оформлення кадрових документів є одним із основних завдань кадрової служби. Усім кадровикам також відомо, що документація має вестися згідно з певними правилами. Відповідність документації таким правилам, зокрема вимогам певних нормативно-правових актів, убезпечить підприємство, установу, організацію як від можливих штрафів з боку контролюючих органів, так і від можливих трудових спорів з працівниками.

Саме для з’ясування відповідності наявної на підприємстві кадрової документації зазначеним нормативно-правовим або нормативно-технічним актам і потрібен аудит кадрової документації, що допоможе визначити, якої документації у кадровій службі підприємства бракує, а яку слід доопрацювати або у встановленому порядку виправити.

Як же правильно організувати аудит кадрової документації, який він буває, коли і чому його треба проводити, які саме документи мають бути у кадровій службі підприємства, як вони мають бути оформлені та на підставі чого? На всі ці та інші запитання щодо аудиту кадрової документації читачі зможуть знайти відповіді у матеріалах цього спецвипуску.